Dator- konferens i framtiden, del 2

2013 - 07.02

Mitt senaste inlägg har uppfattats som lite luddigt och det ska erkännas att det låg en hel del i den uppfattningen men eftersom inlägget som sådant enbart bestod av spekulationer och gissningar så antar jag att det är så att säga, lätt hänt att texten kan bli lite lös i såväl kontur och kontext. Jag nämnde teleportering i det allra hastigaste och jag har förstått att det väckte en del frågor. Är inte teleportering ren science fiction och vad har det med en dator- konferens att göra? Ja och nej, det finns något som heter kvantteleportering som i nuläget endast kan teleportera ljus, alltså talar vi snarare om reflektioner än faktiska förflyttningar och att flytta fast materia är alltså(ännu)inte möjligt men principen finns så vem vet hur morgondagens data- konferens kommer att se ut? Att en mötesdeltagare deltar som hologram? Eller kanske det till och med kan bli så att i framtiden kan vi på ett ögonblick lösas upp, skickas och återskapas på en annan plats? Framtidens dator- konferens lär inte bli tråkigare än vad den är.

Dator- konferens i framtiden, del 1

2013 - 06.28

I samband med en dator- konferens kan människor i ord och bild kommunicera med varandra över stora avstånd och meningsutbyten som för inte så länge sedan kunde ta mycket lång tid, beroende på vad postgång och farleder till lands, till sjöss och i luften presterade, idag avklaras på några ögonblick. Utvecklingen har gått mycket snabbt på detta område och spekulationerna om hur framtidens varianter av dator- konferens kan se ut är många. Dagens kommunikation sågs, som nämnts i tidigare inlägg, för inte så länge sedan som ren science fiction och därför är det inte helt vansinnigt att se till dagens science fiction för att få en bild av hur framtidens dator- konferens kan se ut. Något som varit en gäckande dröm och likväl ganska länge närvarande del av science fiction- mytologin är teleportering, det vill säga att med teknik flytta föremål, materia och ibland människor från en plats till en annan(alla som sett TV-serien och filmerna om Star Trek vet vad jag talar om).

Dator- konferens och effektivitet

2013 - 06.24

Tiden då den vanligaste bilden av en arbetsplats var en samling människor som måndag till fredag, år ut och år in befann sig i samma byggnad och gjorde samma arbetsuppgifter är sedan länge förbi, i alla fall i många branscher, gamla såväl som nya. Nuförtiden har många flera och skiftande arbetsuppgifter, inte sällan även geografiskt skiftande arbetsuppgifter. Att kunna genomföra en dator- konferens inte bara underlättar kommunikationen och följaktligen verksamheten som helhet, man skulle faktiskt kunna hävda att det är en nödvändighet. Enbart de administrativa kostnaderna torde vara mindre än om man håller sig till en gammaldags administration med pappersutskick, arkivering och sedan någon eller några som ska ha hand om det som med en dator- konferens ordnas med bara några knapptryckningar. Kort sagt, det som för bara ett par decennier sedan sågs som ren science fiction(något vi kanske får anledning att ta upp i ett separat inlägg längre fram)är idag en självklarhet som haft oöverskådlig inverkan på effektiviteten i många branscher och företag.

Globala videomöten

2013 - 06.20

Det är ganska länge sedan ”vanliga” fysiska möten i viss mån började ersättas av telefonmöten, dessa möjliggjorde fler möten eftersom färre resor krävdes och sannolikt höjde effektiviteten på respektive verksamhet. Jag vill gärna se en dator- konferens som en direkt utveckling, kanske rent av en förbättring av de gamla telefonmötena. På en dator- konferens kan man se varandras ansikten och bokstavligt talat få en bild av någon man kanske tidigare endast kommunicerat med i skrift eller via telefon. Detta kan bidra till ytterligare förståelse och de sociala följderna kan leda fram till professionella och resultatmässiga förbättringar. Därtill, i vår globaliserade värld, där internationellt utbyte inte bara är trevligt utan även nödvändigt blir förståelse och kommunikation allt mer viktigt. Människor som sitter i en dator- konferens ser bokstavligt talat mer av varandra och kan kanske ge mer förståelse för andra kulturer och då syftar jag inte bara på nationella eller etniska utan, som kanske är lika viktigt, företagskulturer.

Dator- konferens och miljön

2013 - 06.16

Jag nämnde tidigare miljöaspekter vad gäller resor och använde då tidskrävande och miljömässigt tveksamma flygresor som exempel på argument för att ha en dator- konferens snarare än ett fysiskt möte. Vissa synpunkter har kommit in att flyget inte är den största enskilda miljöboven, något jag aldrig påstått även om jag kan förstå att mitt val av transportmedel i symboliken skulle kunna tolkas så. För att förtydliga så valde jag flyget eftersom det helt enkelt blev snyggare kontrast mellan att flyga runt Jorden och att sitta hemma i godan ro framför en skärm. Biltrafik, i synnerhet personbilstrafik är dock, som vissa påpekat större miljöbovar än flyget så jag drar en symbolik till. Istället för att köra bil mellan Kalmar och Växjö så kan man ha en dator- konferens hemma eller på sin arbetsplats och sålunda spara lite avgaser. Och tid. Jag tror andemeningen gick fram redan i förra inlägget men man kan inte vara nog tydlig.

Dator- konferens och minskningen av affärsresorna

2013 - 06.12

I dessa dagar, när klimatdebatten letar sig in i snart varje samhällsfråga är det omöjligt att lämna ute begreppet dator- konferens. Om miljödebatten och dess aspekter kan man tycka olika men det torde framgå att det ökande flygandet och resandet kan påverka miljön i negativ riktning. Om man inte skulle dela den uppfattningen så kan man ändå skriva under på att dessa resor tar tid. De resor som sker för nöjes skull eller av privata skäl kan naturligtvis inte ses som slöseri med tid och ska inte ses som det heller. Men vissa affärsresor som i praktiken går ut på att en människa reser runt halva Jorden, sitter ned vid ett bord, byter ett par ord, tar i hand och flyger hem igen kan knappast ses som annat just slöseri med tid. Ett samtal över länk, ansikte mot ansikte torde vara lika givande som ett som sker ”irl” som det heter nu för tiden.

Google hangouts

2013 - 06.08

Googles så kallade ”hangouts” består av videosamtal där högst tio personer kan delta. Då detta sker över internet och ofta sker via datorer, stationära eller bärbara eller andra datamaskiner så kan denna typ av samtal tjäna som ett tydligt exempel på en ”dator- konferens”. Google hangouts har snabbt blivit populärt, sannolikt mycket på grund av den anledning som Google själva framhåller: det faktum att en kommunikation kan vara helt annorlunda om den bara uppfattas via hörsel. En mening ackompanjerad av ett leende kan betyda en helt annan sak än samma mening enbart leverad i ljud eller text. Kanske till och med tvärtom. Man kan ju inte leverera en smiley eller ett ”lol” i ett telefonsamtal utan att det låter lite krystat, i alla fall för de allra flesta. För kompisgänget som ska planera festen, för affärskollegorna som ska landa nästa stora affär eller för artisten som vill nå ut till sin publik har Google hangouts blivit ett omtyckt sätt att kommunicera.

Skype

2013 - 06.04

När vi talar om dator- konferens, då i betydelsen mänsklig interaktion via datorer så är det svårt att ta upp ämnet utan att nämna fenomenet Skype. Vissa fenomen, så som WordPress, Spotify, Facebook eller just Skype hör till de som plötsligt uppenbarar sig, snudd på överallt och vips undrar man hur världen såg ut innan dessa fanns. Att tala om Skype under rubriken ”Dator- konferens” är helt i sin ordning även om man skulle kunna hävda att Skype egentligen handlar om telefoni, eller IP-telefoni om vi ska vara petiga. Skypes affärsområde är internetbaserad kommunikation och kan och bör därför nämnas i sammanhanget. Det skulle bli Skype grundades 2003 av den svenske entreprenören Niklas Zennström som genom framtagandet av tjänsten och den följande försäljningen till Ebay blev en av landets rikaste män. Att gratis kunna prata med nära och kära har väl varit en dröm som funnits så länge som det funnits telefoner, med Skype blev detta verklighet.

Varför Dator- konferens?

2013 - 05.31

Ny teknik har alltid haft en tendens att dra till sig misstänksamhet och kanske till och med kritik och direkt motstånd, sannolikt var det så redan när hjulet uppfanns. När tåget skulle introduceras i Sverige så hävdade många att folk skulle bli sinnesjuka av att färdas i den hisnande hastigheten av trettio(30!)kilometer i timmen. Om en dator- konferens ska ha gett upphov till sinnesjukdom är inget argument jag hört uttalas men väl att konferenser som inte sker öga mot öga är mindre personliga och därför sämre. Mot detta skulle man kunna ställa argumentet att tekniken möjliggör utbyte som annars inte blivit av alls, så på det hela taget kanske den mänskliga interaktionen ökar och tjänar på en dator- konferens. Jag tror det, och även om det är mitt högst personliga ställningstagande så hävdar jag att det är ett argument som i alla fall bör tas i åtanke. Ännu en åsikt.

Dator- konferens

2013 - 05.27

Varför en blogg om dator- konferens, kan man undra? Är det inte bara något tråkigt eller något för övertekniska nördar med begränsad social kompetens som därför hellre kommunicerar i en dator- konferens än umgås med levande människor? Nu finns det naturligtvis människor som hellre tillbringar sina liv i ett tekniskt universum och det kan man ju sätta sig till doms över om man anser sig ha behov av det men att döma ut dator- konferens av den anledningen är både okunnigt och faktiskt direkt missvisande. Jag kommer ta upp en mängd aspekter, ur sociala såväl som tekniska synvinklar och i alla fall göra några försök att se saker ur olika synvinklar. Utvecklingen mot mer interaktion som sker via datorer i arbetsrelaterade sammanhang går allt fortare och har så gjort en tid. Dock under en relativt kort period, sett i längre perspektiv. Detta gör inte ämnet mindre intressant, tvärtom. Så låt oss fortsätta.